Я

Ядро лінгвокультурологічного поля — у концепції сучасного російського лінгвокультуролога В. Воробйова — інваріантний лінгвокультурологічний смисл поля (інтенсіонал імені лінгвокультурологічного поля). Див.: Поле лінгвокультурологічне.

Якість міжкультурної комунікації — риторична складова змістовного і формального боку міжкультурної комунікації, яка включає правильність, точність, логічність, виразність, доречність та інші аспекти вживання засобів мовного коду, а також міжкультурну компетенцію учасників спілкування та деякі інші чинники.
Див.: Спілкування; Комунікація; Комунікація міжкультурна; Компетенція міжкультурна; Код мовний.
Пор.: Невдача комунікативна міжкультурному спілкуванні).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License