Ц

Цінності культурні — основа культурних установок; аксіологічні координати, крізь які представники різних етносів, національні лінгвокультурні спільноти сприймають і оцінюють явища об’єктивної реальності.
Див.: Етнос; Культура; Спільнота національна лінгвокультурна; Установка культурна.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License