Структура словникової статті

Терміни представлені в Словнику за абеткою; у випадку дефініювання термінологічних виразів — за абеткою опорних слів словосполучень. Терміни, внутрішня форма яких вимагає пояснення, супроводжуються довідкою про їхнє походження. Після дефінітивної частини словникової статті під гаслом див. подаються відсилання до понять, розуміння яких необхідне для сприйняття цього терміна (термінологічного виразу); під гаслом пор. — поняття, протиставлені дефінійованому або співвідносні з ним за важливими ознаками.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License