Ш

Шок комунікативний — усвідомлення несумісності в нормах і традиціях спілкування етносів, яке виникає в умовах безпосередньої міжкультурної комунікації і супроводжується неадекватною інтерпретацією або прямим відторгненням комунікативного явища представником гостьової національної лінгвокультурної спільноти з позицій власної комунікативної культури.
Див.: Спілкування; Комунікація; Комунікація міжкультурна; Культура; Культура комунікативна.
Пор.: Шок психологічний міжкультурній комунікації).

Шок культурний (фр. choc — удар, поштовх) — психологічно негативний стан, який виявляється в почутті безсилля, депресії або роздратування учасника міжкультурної комунікації і який є результатом нерозуміння або несприйняття окремих складових іншої культури або культури в цілому. Суть Ш.к. — конфлікт звичних («своїх», «рідних») культурних норм і орієнтацій; конфлікт двох культур на рівні індивідуальної свідомості.
Див.: Культура; Комунікація міжкультурна.
Пор.: Шок психологічний.

Шок психологічний міжкультурній комунікації) — утворення психологічно негативного механізму сприйняття і експлікації іншомовного коду, що є результатом формування лінгвістичного безсилля і депресії.
Див.: Код; Мова; Міжкультурна комунікація.
Пор.: Шок культурний.

Шум інформаційний — різні форми перекручень, деформувань, змін у каналах комунікації, які затруднюють процес передавання та/чи сприйняття інформації в комунікації.
Див.: Спілкування; Комунікація; Канал комунікативний. Пор.: Бар’єр комунікації.

Шум комунікативний — див. Бар ‘єри комунікації.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License