Х

Характер національний (етнічний) — цілісна структура, яка відображає специфіку психіки, що склалася історично і відрізняє один народ (етнос) від іншого, одну національну лінгвокультурну спільноту від іншої.
Див.: Етнос; Народ; Нація; Національність; Народність; Спільнота національна лінгвокультурна.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License