Про словник

Бацевич Флорій Сергійович

Словник термінів міжкультурної комунікації

Це перший в Україні, а також на теренах колишнього СРСР словник, у якому подано 705 (629 з дефініціями і 76 з відсиланням до інших виразів) найуживаніших термінів теорії та практики міжкультурної комунікації — важливої галузі сучасної лінгвістики, а також навчальної вузівської дисципліни. У словнику запропоновано коротке тлумачення терміна, а також представлені системні зв’язки між термінологічними поняттями кількох напрямів сучасного гуманітарного знання.
Словник розрахований на широке коло користувачів, у першу чергу на студентів. Буде корисним також для лінгвістів, учителів рідної та іноземних мов.

Рецензенти:
Доктор філологічних наук, професор Л.М. Полюга
Доктор філологічних наук, професор О.С. Снітко

ISBN 978-966-507-211-9

© Бацевич Ф. С., 2007
© Видавництво «Довіра», 2007
© Ідея та назва серії «Словники України» Гуменюк Т. П., Широков В. А., 1994, 2007

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License